وی آی پی ها

ایجاد چرخه تخفیف مداری با همکاری شرکت به پرداخت ملت و شرکت مهندسی نرم افزاری شقایق

+98 3132238379 بهروز رضازاده
info@vipiha.com

بلاگ

مشتری مداری (تخفیف مداری)
سه‌شنبه، 14 فروردین 97

مشتری مداری (تخفیف مداری)

مشتری مداری (تخفیف مداری) همه ما میدانیم هر شغل یا تجارتی به مشتری خود وابسته است و در بازار کنونی که رقابت بسیاری وجود دارد ( دست زیاد شده است ) نگه داشتن یا حفظ مشتری نمی...