وی آی پی ها

ایجاد چرخه تخفیف مداری با همکاری شرکت به پرداخت ملت و شرکت مهندسی نرم افزاری شقایق

+98 3132238379 بهروز رضازاده
info@vipiha.com

اخبار

وب‌سایت وی آی پی ها راه اندازی شد

اندکی قبل با دوستان که شرایط رکود را در کشور پیش بینی می کردیم، تلاش کردیم تا بتوانیم با ایجاد پورتال تبلیغاتی و با کاهش هزینه های تبلیغات و راه اندازی یک باشگاه مشتریان...